Qo’ng’iroqlar jadvali

Darslar rejimi  ro’yhati

Soat Kirish Chiqish Tanaffus
1 9:00 9:45 5
2 9:50 10:35 5
3 11:25 11:50 25
4 11:50 12:35 5
5 12:40 13:25 5
6 13:30 14:15 45
7 15:00 15:45

Javob berish