Davlat dasturlari ijrosi

            Gurlan  tumanidagi  43-sonli  AFChO’ va ChTChO’IMI da  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Farmonlari  va  Vazirlar  Mahkamasining  Qarorlarining  bajarilishi:

O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Xalq  xo`jaligida  hisob-kitoblarni  amalgam  oshirishda  korxona  va  tashkilotlar  rahbarlarining  javobgarligini  oshirish  bo`yicha  chora-tadbirlar  to`g`risida”gi  12.05.1995  yildagi  1154-sonli  va  19.07.1999 yildagi  2340-sonli  farmonlarining  ijrosi  bo`yicha  maktabning  to`lov  muddati  o`tgan  debitorlik  va  kreditorlik  qarzi  mavjud  emas.

O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining 2002-yil  19-martdagi  “ Ish  haqi  o`z  vaqtida  to`lanishiga  doir  qo`shimcha  chora-tadbirlar  to`g`risida’gi 88-sonli  va  17.11.1999 yildagi  “Ish  haqining  o`z  vaqtida  to`lanishi  uchun  vazirliklar, idoralar  va  xo`jalik  yurituvchi  sub`yektlar  rahbarlarining  javobgarligini  oshirish  yuzasidan  qo`shimcha  chora-tadbirlar  to`g`risida”gi  504-sonli  qarorlari  ijrosi  bajarilishi  bo`yicha  muddati  o`tgan  qarzdorlik  mavjud  emas.

O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2004-yil  1-noyabrdagi  56-sonli  “ Elektr  energiyasidan  foydalanganlik  ucun  hisob-kitob  qilish  mexanizmini  tubdan  takomillashtirish  to`g`risida”gi  qarori  ijrosining  bajarilishi  yuzasidan   muddati  o`tgan  kreditorlik  qarzi  mavjud  emas.

O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2004-yil  21-oktabrdagi  “Byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg`armasini  boshqarishni  yanada  takomillashtirish  to`g`risida”gi  490-sonli  va   O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining   2004-yil  12-dekabrdagi  “ Fuqarolarning  jamg`arib  boriladigan  pensiya  ta`minoti  to`g`risida”gi  O`zbekiston  Respublikasi  qonunini  amalgam  oshirish  chora-tadbirlari  haqida”gi  595-sonli  qarorining  ijrosi  bo`yicha  maktabda  ishlovchi  ishchi-xizmatchilarga  xalq  banki  filialiga  anketalar  taqdim  qilinib,  shaxsiy  hisob  varaqlari  ochilgan.

Maktabda darslar DTS  talablari  asosida  o`tiladi.

O‘zR VM O‘zR Prezidentining 2005 yil 25 noyabrdagi PQ-227- sonli “Xalq ta’limi xodimlari mehnatiga haq to‘lash tizimini takomillashtirish va uni moddiy rag‘batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarorini bajarish yuzasidan o‘zining 2005 yil 21 dekabrdagi “Xalq ta’limi xodimlari mehnatiga haq to‘lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to‘g‘risida”gi  275- sonli qarorini qabul qildi. Ushbu  qaror  ijrosi  bo`yicha  bir  necha  yillardan  beri  maktabning  ilg`or, tashabbuskor,  bilimli  va  tirishqoq  o`qituvchilari  rag`batlantirilib  kelinmoqda.