Bu qiziq

BUNI QARANG

O’qing, bu qiziq !!!  O’zgarmas sonlar

 Ixtiyoriy 3 xonali sonni oling, va o’sha sonni teskarisini yozing. Biridan ikkinchisini ayring. Natija quyidagilardan biri chiqadi.

990, 891, 792, 693, 594, 495, 396, 297, 198, 099. 
Masalan:  ixtiyoriy 321 soni, uning teskarisi 123. Bularni ayirsak    321-123=198
Yuqoridagi qatorda 198 soni ham bor.

Qarang ,Qiziq-a ! hammasining o’rtadagisi 9 soni turibdi. Yuqoridagi sonlar manfiy ishorali bo’lishi ham mumkin.


Istagan 2 xonali sondan uning teskarisini ayirsangiz o’n ta variantning biri chiqadi…
Bu variantlar ushbu sonlar
0, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 9 
shulardan boshqasi chiqmaydi
Ixtiyoriy iki xonali sonni oling va o’sha sondan uni teskarisini ayring, masalan  32 sonining teskarisi 23 bo’ladi. ularni ayramiz
32-23=9   yoki  23-39=-9
boshqa misol:  62-26=36
boshqa misol 38-83=-45 Qarang yuqoridagi qatorda shu sonlar ham bor


Yuqoridagi aytilgan qoidaga kabi 4 xonali sonlarni ham qo’llash mumkinmi ?
Ha, Albatta mumkin,
bularni saytni kuzatish davomida ko’rasiz, hozircha shu bilan cheklanib qolamiz….

Javob berish