Sport to’garaklari

Gurlan tuman 43 – son AFChU va ChTChUIMI da o’quvchilarining sport

tugaraklariga tortilish jadvali.

Maktab rakami Sport tugaraklar soni O’quvchilar soni Jami %
O’g’il qiz
43 3 52 ta 54% 20ta 54% 72 54

20151005_141016

20151005_141449

Javob berish