Attestatsiya materiallari

1. O‘zbekistonda uzluksiz ta’lim tizimining faoliyat olib borishi qay tarzda ta’minlanadi?
A) Davlat ta’lim standartlari va davlat talablari asosida
B) Umumiy o‘rta ta’lim standartlari asosida;
V) Ilgor pedagogik texnologiyalar va axborot texnologiyalari asosida;
G) Kadrlar tayyorlash milliy modelini amalga oshirish jarayonida.

2. Nodavlat ta’lim muassasalari ”Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun hujjatlarini buzgan taqdirda ularning faoliyatini qaysi organ to‘xtatib qo‘yishga haqli?
A) Akkreditatsiya qilgan organ
V) Ta’lim muascasasi Ustavini ruyxatga olgan organ;
S) Soha Vazirligi;
D) Prokuratura.
1. O‘zbekistonda uzluksiz ta’lim tizimining faoliyat olib borishi qay tarzda ta’minlanadi?
A) Davlat ta’lim standartlari va davlat talablari asosida
B) Umumiy o‘rta ta’lim standartlari asosida;
V) Ilgor pedagogik texnologiyalar va axborot texnologiyalari asosida;
G) Kadrlar tayyorlash milliy modelini amalga oshirish jarayonida.

2. Nodavlat ta’lim muassasalari ”Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun hujjatlarini buzgan taqdirda ularning faoliyatini qaysi organ to‘xtatib qo‘yishga haqli?
A) Akkreditatsiya qilgan organ
V) Ta’lim muascasasi Ustavini ruyxatga olgan organ;
S) Soha Vazirligi;
D) Prokuratura.

3. O‘quv jarayonini psixologik ta’minlash, bu:
A) O‘quv faoliyati motivlarini aniqlash va ular orqali o‘quv faoliyatiga ehtiyoj uyg‘otish;
B) O‘quv jarayonini psixologik turkum, o‘quv-metodik adabiyotlar, ishlanmalar bilan ta’minlash;
V) O‘quv faoliyatining ijobiy – emotsional ruhda kechishi uchun shart-sharoit yaratish;
G) Faqat A va V javoblar to‘g‘ri.

4. Xalq ta’limi vazirligining Reglamenti to‘g‘risidagi buyruq bilan qanday yo‘riqnomalar tasdiqlangan?
A) O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligining Reglamenti, Xalq ta’limi vazirligi apparatida ish yuritish va ijro nazoratini tashkil etish bo‘yicha yo‘riqnoma, vazirlikka hujjatlarni taqdim etish to‘g‘risidagi yo‘riqnoma, Fuqarolarning og‘zaki va yozma murojaatlarini o‘rganish, ko‘rib chiqish, ularda ko‘tarilgan masalalarni hal qilish hamda fuqarolar qabulini tashkil etish bo‘yicha yo‘riqnoma;
B) Xalq ta’limi vazirligi apparatida ish yuritish va ijro nazoratini tashkil etish bo‘yicha yo‘riqnoma, Fuqarolarning og‘zaki va yozma murojaatlarini o‘rganish, ko‘rib chiqish, ularda ko‘tarilgan masalalarni hal qilish hamda fuqarolar qabulini tashkil etish bo‘yicha yo‘riqnoma tasdiqlangan;
V) A va B.
G) O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligining Reglamenti, Xalq ta’limi vazirligi apparatida ish yuritish va ijro nazoratini tashkil etish bo‘yicha yo‘riqnoma, Fuqarolarning og‘zaki va yozma murojaatlarini o‘rganish, ko‘rib chiqish, ularda ko‘tarilgan masalalarni hal qilish hamda fuqarolar qabulini tashkil etish bo‘yicha yo‘riqnoma;

5. Ta’lim muassasalari tarmoqlarini rivojlantirish uchun asos bo‘ladigan ko‘rsatkichlar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
A) Hududlarning geografik xususiyatlari, shaxs, jamiyat va davlat ehtiyojlari;
B) Hududlarning demografik xususiyatlari, shaxs, jamiyat va davlat ehtiyojlari;
V) Hududiy-geografik va demokrafik xususiyatlar, jamiyat va davlat ehtiyojlari;
G) Hududlardagi aholi zichligi.

6. Maktab mebeli, zamonaviy o‘quv-laboratoriya asbob-uskunalari, kompyuter texnikasi va sport anjomlari etkazib berish yuzasidan shartnomalarda avans to‘lovi kamida necha foiz miqdorda belgilanadi?

A) 40 foiz
B) 30 foiz
V) 20 foiz
G) 50 foiz

7. Ta’lim muassasasi qanday yo‘nalishda pullik ta’lim xizmati ko‘rsatish yoki tadbirkorlik bilan shug‘ullanishga haqli?
A) Har qanday yo‘nalishda;
B) Faqat o‘z ustavida belgilangan vazifalar yo‘nalishida;
V) Faqat ta’lim xizmati ko‘rsatish yo‘nalishida;
G) Tasarrufidagi mulkni ijaraga berish orqali.

8. Ta’lim berish tilidan foydalanish tartibi O‘zbekiston Respublikasining qaysi qonuni bilan tartibga solinadi?
A) «Ta’lim to‘g‘risida» gi qonun bilan;
B) «Fuqarolik to‘g‘risida» gi qonun bilan;
V) «Davlat tili haqida» gi qonun bilan;
G) «Ta’lim to‘g‘risida» gi va «Fuqarolik to‘g‘risida» gi konun bilan.

9. Milliy dastur bo‘yicha kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash qanday maqsadga qaratilgan?
A) Mutaxassislarga yangi bilim berishga;
B) Mutaxassislarning kasb bilimlari va ko‘nikmalarini mustahkamlash va chuqurlashtirishga;
V) Mutaxassislarning kasb bilimlari va ko‘nikmalarini yangilash va chuqurlashtirishga;
G) Mutaxassislarning kasb bilimlari va ko‘nikmalarini yangilash va chuqurlashtirish, shuningdek, qo‘shimcha mutaxassislik berishga.

10. Umumiy parametrlar doirasida umumta’lim maktablari qurish, kapital rekonstruktsiya qilish, kapital va joriy ta’mirlashning har yili tasdiqlanadigan ro‘yxatiga o‘zgartirish kiritish qanday amalga oshiriladi ?
A) O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, Xalq ta’limi vazirligi va Moliya vazirligining hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004 yil 19 fevraldagi F-1910-son famoyishi bilan tashkil etilgan Maxsus komissiya tomonidan amalga oshiriladi.
B) O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, Xalq ta’limi vazirligi va Moliya vazirligining taqdmnomasiga binoan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004 yil 19 fevraldagi F-1910-son famoyishi bilan tashkil etilgan Maxsus komissiya tomonidan amalga oshiriladi.
V) O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, Xalq ta’limi vazirligi va Moliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi.
G) to‘g‘ri javob yo‘q

11. Haqiqiy xarajatlar qaysi hujjatlar asosida aniqlanadi ?
A) Schyot faktura, vedomostlar
B) Smeta, schyot faktura
V) Schyot faktura, smeta, vedomostlar
G) to‘g‘ri javob yo‘q

12. Ilg‘or o‘qituvchilarning ish haqiga kasb mahorati uchun 25% miqdorida ustama belgilash uchun o‘quvchilarning ta’lim tayyorgarlik darajasi necha foizni tashkil etishi kerak?

A) Boshlang‘ich sinflarniki: 96%. va undan yuqori bo‘lsa, Yuqori sinflarniki: 94%. va undan yuqori bo‘lsa,
B) Boshlang‘ich sinflarniki: 98%. va undan yuqori bo‘lsa, Yuqori sinflarniki: 96%. va undan yuqori bo‘lsa,
V) Boshlang‘ich sinflarniki: 98%. va undan yuqori bo‘lsa, Yuqori sinflarniki: 95%. va undan yuqori bo‘lsa,
G) Boshlang‘ich sinflarniki: 97%. va undan yuqori bo‘lsa, Yuqori sinflarniki: 92%. va undan yuqori bo‘lsa,

13. Direktor jamg‘armasi mablag‘larining maqsadli sarflanishi, shuningdek, ustama va mukofotlar miqdorining to‘g‘ri yo‘naltirilishi uchun asosan kimlar javobgar hisoblanadi?
A) Tuzilgan komissiya tarkibi a’zolari;
B) Yuridik maqomga ega bo‘lgan va ega bo‘lmagan umumta’lim muassasa rahbarlari, bosh hisobchi hamda xalq ta’limi boshqaruv organlari, byudjet mablag‘larini taqsimlovchilar;
V) Tuzilgan komissiya tarkibi va tuzilgan ishchi guruhi a’zolari;
G) Faqat komissiya raisi;

14. O‘quvchilarning bilim sifatini va o‘qitish natijalarini yangi tahrirdagi davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini aniqlovchi nazorat turlarini ayting.
A) bunday nazorat turlari 4 ta bo‘lib, ular joriy nazorat, oraliq nazorat, bosqichli nazorat va yakuniy nazoratlardir.
B) bunday nazorat turlari 5 ta bo‘lib, ular joriy nazorat, oraliq nazorat, ijodiy faollik, bosqichli nazorat va yakuniy nazoratlardir.
V) joriy nazorat, oraliq nazorat, bosqichli va yakuniy nazorat
G) joriy nazorat, oraliq nazorat, ijodiy faollik va yauniy nazorat.

15. Tuman (shahar) xalq ta’limi bo‘limlarida shahodatnomalarga buyurtmalar qachon shaklantiriladi?
A) o‘quv yilining 10 sentyabrigacha
B) o‘quv yilining 10 oktyabrigacha
V) o‘quv yilining 31 dekabrigacha
G) o‘quv yilining 10 yanvarigacha

16. Shahodatnomalarni hisobga olish va o‘quvchilarga topshirishni qayd qilish kitobi necha yil saqlanadi?
A) 25 yil
B) 50 yil
V) 60 yil
G) 75 yil

17. Yangi qurilgan va kapital rekonstruktsiya qilingan maktablarni qabul qilish kim tomonidan amalga oshiriladi?

A) Xalq ta’limi vazirligi tomonidan
B) Davlat komissiyasi tomonidan
V) Ta’lim muassasasida belgilangan standart asosida
G) Tuman hokimligida tuzilgan komissiya tomonidan

18. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 31 maydagi PP-362-sonli qarorida umumta’lim maktablarini darslik va o‘quv qo‘llanmalar bilan ta’minlash davriyligi qaysi qatorda ko‘rsatilgan.
A) Umumta’lim maktablarining 1-sinflari uchun darslik va o‘quv qo‘llanmalarni har yili, 2-9 sinflari uchun darslik va o‘quv qo‘llanmalar to‘rt yilda bir marta yangilanish.
B) Umumta’lim maktablarining 1-9 sinflari uchun darslik va o‘quv qo‘llanmalar to‘rt yilda bir marta yangilanish
V) Umumta’lim maktablarining 1-sinflari uchun darslik va o‘quv qo‘llanmalarni har yili, 2-4 sinflari uchun darslik va o‘quv qo‘llanmalanir ikki yilda bir marta, 5-9 sinflari uchun darslik va o‘quv qo‘llanmalani to‘rt yilda bir marta yangilanish.
G) A, B va V javoblar to‘g‘ri

19. Maktab kutubxonalari qanday maqsadda xatlovdan o‘tkaziladi?
A) Zarur darsliklar va o‘quv metodik qo‘llanmalar bilan ta’minlanganlik holatini, shuningdek, yaroqsiz holga kelgan, jismoniy va ma’naviy eskirgan darsliklar va o‘quv metodik qo‘llanmalarni aniqlash maqsadida

B) ta’lim muassasalarini darslik va o‘quv qo‘llanmalarga bo‘lgan ehtiyojini aniqlash

V) darsliklarni nashr etish va har bir o‘quvchiga etib borishi uchun

G) yaroqsiz holga kelgan, jismoniy va ma’naviy eskirgan darsliklar va o‘quv metodik qo‘llanmalarni aniqlash maqsadida

20. Attestatsiya jarayonida qanday holatda test sinovlari natijasiga qarab pedagoglarning malaka toifasi pasaytiriladi ?
A) 40 foizdan kam bal to‘plagan
B) 40 foiz
V) 80 foyz
G) 60 foiz

Javob berish