Maktab tarkibiy bo’linmalari

      43-AFCHO` va CHTCHO`I maktab internati uslubiy birlashma rahbarlari

Ism familiyasi Fanlar
1 Nurmatov Davron Aniq fanlar
2 Karimova Nazokat Ijtimoiy fanlar
3 Karimova Nodira Tabiiy fanlar
4 Yo`ldosheva Orzigul Sport va sa`nat
5 Xo`janiyozova Saida Xorijiy tillar

 43-AFCHO` va CHTCHO`I maktab internati uslubiy birlashma rahbarlari haqida ma’lumot

 

Ismi va familiyasi Ma`lumoti Tugatgan Mutaxasisligi Dars berayotgan   fani Toifasi Oxirgi marta malaka oshirgan yili
1 Nurmatov Davron oliy ToshDU 1997 Fizika Fizika I 2012
2 Karimova Nazokat oliy UrDU 2007 Ona tili va adabiyot Ona tili va adabiyot I 2015
3 Karimova Nodira oliy UrDU 2011 Biologiya Biologiya Mut
4 Yo`ldosheva Orzigul oliy XDPI 1989 Umumtex.fanlari va q/x mex-lash Mexnat I 2013
5 Xo`janiyozova Saida oliy TDPI Rus tili Rus tili I 2012

 

                                                                               Maktab metodika kengashi ish rejasi

  Qilinadigan ishlar Muddati Mas’ul Kutilayotgan natija
1 Metodik kengashni 2014-2015 o’kuv yilidagi faoliyati taҳlili va yangi o’қuv yili ish rejasi muҳokamasi 30 Avgust F.Nurmetova Xisobot
2 Optimallashtirilgan DTS va o’қuv dasturlarini o’қuv jarayoniga tatbiқ etish uchragan muammolar va yangi o’қuv yili uchun kompetenstiyaviylikka asoslangan taқvimiy-mavzuiy rejalarni tuzishga oid ko’rsatmalar berish Avgust F.Nurmetova

  1. Jumamuratova
 

3

Fanlar bo’yicha o’қuvchilarning o’zlashtirish sifat darajasini aniқlashga oid olib borilgan monitoring, bilimlar bellashuvi va olimpiada natijalari taҳlili yuzasidan metodbirlashma raislarining ҳisobot taқdimoti va o’қituvchilarning amalga oshirilishi lozim bo’lgan vazifalari ҳakida. Avgust Metodbirlashma raxbarlari

 

Xisobot
4 Yangi o’қuv yilida metodbirlashma raҳbarlarining vazifalari va faoliyatini rejalashtirish Avgust F.Nurmetova

  1. Jumamuratova
Jadval
5 Ingliz tilini o’rganish to’ғrisidagi (1875-sonli) ishlar borasida қo’llanilishi lozim bo’lgan ishlar va ta’limga oid yangiliklar bilan tanishtirish. Avgust F.Nurmetova
1 Birinchi chorak yakunida o’қuvchilarning DTS talablarini o’zlashtirish, ta’lim sifati monitoringi natijalari va aniқlangan bo’shliқlarni to’ldirish yo’llari.Integrastiya қilingan darslarning o’қitilish aҳvoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noyabr

 

F.Nurmetova Taҳlillar
2 Iқtidorli o’қuvchilarni aniқlash va fanlari bo’yicha olimpiadaning birinchi bosқichini o’tkazishga tayyorgarlikda pedagog va metodbirlashma raҳbarlarining vazifalari. “O’rgan-o’rgat”- ilғor tajriba maktabi ishini davom қildirish Metodbirlashma raxbarlari Bayonnoma
 

3

O’қuv jarayonida “Dars- muқaddas” tadbirini va pedagogik texnologiyalarni, AKTni қo’llash va o’қuvchilarni o’zlashtirish sifat darajasini oshirishga erishi bo’yicha ona tili,adabiyot va MIҒ va MA metodbirlashmasi raisini taқdimoti F.Nurmetova

  1. Atajanova
Xisobot
4 Malaka oshirish kursida taқsil olgan fan o’қituvchilarining ҳisoboti O’қituvchilar Jadval
5 “Yilning eng yaxshi fan o’қituvchisi” ko’rik-tanloviga o’қituvchilarning tayyorgarligi va metodik yordam ko’rsatish.. F.Nurmetova Ro’yxat bayonnomaBuyruқ
6 Ta’limga oid yangiliklar bilan tanishtirish.
  1. Karimova
Bayonnoma
1 Ikkinchi chorak yakunida o’қuvchilarning bilim sifatini oshirishda matematika, fizika, informatika fanlar metodbirlashmasining amalga oshirgan ishlari va uchinchi chorakdagi vazifalar.  

 

 

 

 

 

Fevral

 

 

  1. Urazmetov
  2. Jumamuratova
Xisobot
2 Bilimlar bellashuvini maktab bosқichi natijalari taҳlili va aniқlangan bo’shliқlarni to’ldirish usullari F.Nurmetova ҲisobotBayonnoma
3 Dars samaradorligini oshirishda dars taҳlilini o’rni. Darsni taҳlil қilish usullari F.Nurmetova Jadval
4 Mexnat, musika, tasviriy san’at yo’nalishidagi metodbirlashma a’zolarining darsdan tashқari ishlarni amalga oshirishi va o’қuvchilarning bilimiga ta’siri.
  1. Yuldosheva
Xisobot
5 Ta’limga oid yangiliklar bilan tanishtirish
  1. Tajimuratov
Bayonnoma
1 Ma’muriy nazorat ishlari natijalari va kamchiliklarni bartaraf etish chora-tadbirlari  

 

 

 

 

 

 

May

  1. Nurmetova

Monitoring a’zolari

Jadval Xisobot
2 Bilimlar bellashuvini tuman va viloyat bosқichi natijalari taҳlili   va aniқlangan bo’shliқlarni to’ldirish usullari Metodbirlashma raxbarlari Jadval
3 Fan to’garaklari faoliyati taҳlili va o’қuvchilarning ijodiy ishlari ko’rik-tanlovlarining natijalari. Jismoniy tarbiya metodbirlashmasi raisi xisoboti. M DosmetovaO.Yuldosheva Xisobot jadval
4 Maktabda olib boriladigan metodik ishlar va kelgusi o’қuv yilidagi vazifalar F.Nurmetova Xisobot
5 Ta’limga oid yangiliklar bilan tanishtirish F.Nurmetova Xisobot

 

 

 

 

 

 

 

Javob berish