Fan to’garaklari

Gurlan tuman 43 – son AFChU va ChTChUIMI da o’қuvchilarining

tugaraklarga tortilish jadvali.

                                                                                                                                             2015-2016 o’kuv yili yanvar xolatiga.

 

 

 

 

Maktab rakami

 

 

 

Jami o’қuvchilar soni

 

 

 

Jami to’garaklar soni

 

 

 

Undagi o’қuvchilar soni

 

 

 

%

 

Jami pullik tugarak

 

 

%

 

Jami pulsiz tugarak

 

 

 

 

%

Musika maktabi  

 

%

To’garak soni O’қuvchi soni To’garak soni O’қuvchi soni To’garak soni O’қuvchi soni
43 133 23 133 100 1 30 23 22 123 92 2 2 1.5

 

 

 

 

 

 

                                         

Javob berish